MENÜ
ANA SAYFA
Pencereyi Kapat
Hayvan hakları savunucuları Meclis Araştırma Komisyonu'nu değerlendirdi - Atölye BİA
5 Mart 2019

Hayvan hakları savunucuları Meclis Araştırma Komisyonu’nu değerlendirdi

Okuma Süresi: 3 dk
Hayvan hakları savunucuları 20 Şubat’ta beş partinin desteğiyle kurulan Hayvan Hakları Meclis Araştırma Komisyonu’nun sahadan gelen bilgilerle, hayvanlar lehine nitelikli çalışmalar ve yasalar yapmasını bekliyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti’nin desteği ve oybirliği ile hayvan hakları ihlâllerinin araştırılacağı ve çözüm yollarının belirleneceği bir araştırma komisyonu 21 Şubat 2019 günü kuruldu. Komisyonun kurulmasını ve hayvan hakları savunucularının komisyondan beklentilerini Hülya Yalçın, Deniz Tavşancıl ve Barış Karlı ile konuştuk.

Hülya Yalçın: “Zaman kaybı en aza inecek”

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Danışma Kurulu üyesi avukat Hülya Yalçın, komisyonun kurulmasını, “Artık yaşanan korkunç ihlaller sadece hayvan severlerin gündemi ve çaresizliği çizgisinde kalmayıp içerde bir ekibin de güncel olarak bilgi alanında olacak” sözleriyle değerlendirdi. Avukat Yalçın ile komisyonu şu şekilde değerlendirdi:

“Yüzlerce sivil toplum örgütü, platform, oluşum ve bağımsız binlerce insan ‘iyi bir yasa yapılması için yasa yapıcılara doğru ve net referans’ olunması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

“Bu komisyon hayvanlara yapılan korkunç işkence ve kötülükleri tüm partilerin üyelerinden oluşacak 12 kişilik bir grupta ciddi anlamda ele alıp, sivil toplum örgütlerinin sahadan getirdiği gerçek bilgiler ve çözüm içeren talepler çerçevesinde kanun yapım sürecine ciddi katkıda bulunacaktır.

“Dileğimiz komisyonun atıl hale gelmemesidir. Sürekli etkileşim halinde olacağız. Beklentilerimiz aylar boyunca talep ettiğimiz ve hemen tüm üyelerin az çok bilgi sahibi olduğu, hayvan hakları konusundaki kanun düzenlemesinde Yasama İzleme Delegasyonu tarafından dillendirilen tüm haklı taleplerin tek tek ve ciddiyetle değerlendirilmesidir.”

Deniz Tavşancıl: “Komisyon güzel işlere imza atabilir”

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Tavşancıl ise “Komisyonun kurulması hayvan hakları savunucuları ve hayvanseverler açısından umut verici” dedi ve şöyle devam etti:

Hayvan hakları savunucuları Meclis Araştırma Komisyonu'nu değerlendirdi - Atölye BİA“Gerçekten hayvan ve haklarına duyarlı, hayvan hakkının öneminin bilincinde üyelerin bir araya geldiği komisyon, güzel işlere imza atabilir. Hayvan hakları için oluşan çok sayıda STK olsa da bunların hepsini derleyip toplayacak, duyacak ve ortak paydada buluşturacak resmi bir oluşuma ihtiyaç vardı. Bu konuda ayrı bir komisyonun kurulması doğrudan ve daha detaylı bir çalışma imkânı sağlayacak. Hayvan haklarının istenilen seviyede olmadığı bir gerçek ancak kesinlikle hayvan hakları konusunda geriye gidişten de söz edilemez. 2010 yılında, duruşmalarda sadece gözlemci olabiliyorken 2019’da, hayvan hakları ihlallerinin yaşandığı bütün ceza davalarında, müdahil olarak yerimizi alıyoruz.”

“Hayvanlar mal/eşya statüsünden çıkarılmalı”

“Hayvanlar hâlâ mal/eşya olarak değerlendiriliyor ve sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı yapılıyor. Ancak, sahipli hayvana uygulanan şiddet eylemlerinde mala zarardan açılan davalarda; sanıklar hakkında tutuklama kararları veriliyor. Yargılama sonunda 3 yıla kadar hapis cezaları olabiliyor. Avrupa Birliği Anayasası’na göre; hayvanlar duygulu varlıklar olarak kabul ediliyor. Ülkemizde de hayvanların öncelikle ve mutlaka, mal/eşya statüsünden çıkarılması gerekiyor. İşte bu noktada Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu hayvanların hukuki statüsü hakkında yeni bir düzenleme getirmek zorunda.”

Barış Karlı: “Somut adımlar atılmalı”

Hayvanlara Adalet Derneği Üyesi Avukat Barış Karlı’nın bu konuda görüşleri ise şöyle:

“Komisyon siyasi teamüller gereği sosyal baskıya karşılık olarak kurulmuş olsa da sonuçta var olmuştur ve bu aşamadan sonra en önemlisi onu nasıl yönlendireceğimizdir. Siyasi kaygılarla kurulmuş da olsa, aylardır hızla artan vahşet ve saldırılara karşı en azından tüm partilerin tek noktada birleşmeleri çok önemli ve tabanlarına verilen iyi bir mesajdır. Milletvekilleri ilk kez ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı üzerinde meclis dışının gerçeğiyle yüzleşerek çalışacaklar. Belki de bu yüzleşme sonucunda gerçekten hayvan lehine bir kanunun çıkması sağlanabilecek.

“Beklentimiz somut vahşete karşı somut adımlar atılmasını sağlayacak çalışmaların hızlandırılmasıdır. Bu noktada komisyonda sivil toplum kuruluşlarının var olmaları çok önemli. Çünkü bu konudan haberi olmayan vekilleri çalıştıracak olan sivil toplum kuruluşlarıdır. Komisyondan öncelikli beklentimiz kanunun hızlı bir şekilde nitelikli bir çalışma yürütülerek hayvan lehine çıkmasıdır.”

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2017 mezunu. Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik İşverenleri Sendikası’nda (KİPLAS) Kurumsal İletişim Birimi’nde çalışıyor. Atölye BİA 11-18 Şubat 2019 “Temel Gazetecilik Atölyesi” katılımcısı.